edith1Sinds 2009 richt ik mij met mijn bedrijf Leven en Werk – Partner in Leiderschap op de ontwikkeling van effectief leiderschap en samenwerken. Hiermee beoog ik de inspiratie en doelgerichtheid in mens en organisatie te optimaliseren.
Leidinggevenden en managers, teams en professionals kunnen individueel en in groepsverband, ondersteuning krijgen bij vragen over functioneren en organiseren en kennis, inzicht en vaardigheden opdoen in persoonlijk leiderschap, managementvaardigheden, effectieve communicatie en organisatiedynamiek en -structuur.
Leven en Werk biedt daartoe individuele coaching en teamcoaching, workshops, intervisie, training en advies. Maak een afspraak voor een telefonische oriëntatie via levenenwerk@edithlindhout.nl.
Edith Lindhout, owner/ coach, trainer, adviseur.

Alle artikelen en blogs van Leven en Werk: http://edithlindhout.nl/artikelen-en-publicaties/

organiseren_met_toekomst‘Organiseren met toekomst – Van agile tot zelfsturing’
Met collega’s van het platform Duurzaam Nieuw Organiseren, schreef ik dit boek met handvatten voor leidinggevenden en medewerkers, voor de overgang naar een nieuwe manier van werken: van hiërarchie naar gelijkwaardigheid en eigenaarschap. Ik belicht deze overgang vanuit systemisch perspectief, dienend leiderschap en zelfsturing. Te bestellen via www.managementboek.nl
Prof.dr.Herman Wijffels:
“Het boek combineert een visionaire blik met praktische tools en geeft antwoord op de vraag voor welke opgave mensen in organisaties in essentie staan. Een belangrijk boek.”

‘Leiderschapsgroei’. e-logboek
Een selectie artikelen en blogs over leiderschap in Leven en Werk.

De artikelen in dit e-logbook zijn te lezen als ‘Leesreflecties voor een kort leermoment’ en bieden een ervaring, kennis, inzicht, theorie, concrete tips en handreikingen voor leiderschap en organiseren.