edith1

Leven en Werk gaat voor het creëren van geïnspireerde en optimale samenwerking en de betekenisvolle rol van leiderschap daarin. Oog voor de kwaliteit van de relaties en aandacht voor het bespreken hoe het werk en onszelf te organiseren en leiden en om te gaan met verschillen in besluitvorming, creëren betekenisvolle werkplekken waar menszijn en functioneren hand in hand kunnen gaan. Uit ervaring weet ik hoe leuk samen werken zo kan zijn. Blokkades daartoe, in mens, teams en organisatie los ik graag op.

Edith Lindhout – Coaching, Training, Advies
Voor individuen, groepen en (management)teams in Leiderschap, Personal empowerment en Teamwork.

Kennismaking en oriëntatie: levenenwerk@edithlindhout.nl en 06-83244350.

Artikelen en blogs van Leven en Werk: http://edithlindhout.nl/artikelen-en-publicaties/

organiseren_met_toekomst‘Organiseren met toekomst – Van agile tot zelfsturing’
Met collega’s van het platform Duurzaam Nieuw Organiseren, schreef ik dit boek met handvatten voor leidinggevenden en medewerkers, voor de overgang naar een nieuwe manier van werken: van hiërarchie naar gelijkwaardigheid en eigenaarschap. Ik belicht deze overgang vanuit systemisch perspectief, dienend leiderschap en zelfsturing. Te bestellen via www.managementboek.nl
Prof.dr.Herman Wijffels:
“Het boek combineert een visionaire blik met praktische tools en geeft antwoord op de vraag voor welke opgave mensen in organisaties in essentie staan. Een belangrijk boek.”

‘Leiderschapsgroei’. e-logboek
Een selectie artikelen en blogs over leiderschap in Leven en Werk.

De artikelen in dit e-logbook zijn te lezen als ‘Leesreflecties voor een kort leermoment’ en bieden een ervaring, kennis, inzicht, theorie, concrete tips en handreikingen voor leiderschap en organiseren.