edith1

Met veel betrokkenheid en plezier kijk ik naar het functioneren en samen werken van mensen in organisaties en de rol van leiderschap daarin.

Uit ervaring weet ik hoe leuk samen werken kan zijn. Blokkades daartoe los ik dan ook graag met u op!

Voor Individuele medewerkers, leiders en teams.
Edith Lindhout

Voor een telefonische kennismaking en oriëntatie:
levenenwerk@edithlindhout.nl
en 06-83244350.

Artikelen en blogs van Leven en Werk: http://edithlindhout.nl/artikelen-en-publicaties/

organiseren_met_toekomst‘Organiseren met toekomst – Van agile tot zelfsturing’
Met collega’s van het platform Duurzaam Nieuw Organiseren, schreef ik dit boek met handvatten voor leidinggevenden en medewerkers, voor de overgang naar een nieuwe manier van werken: van hiërarchie naar gelijkwaardigheid en eigenaarschap. Ik belicht deze overgang vanuit systemisch perspectief, dienend leiderschap en zelfsturing. Te bestellen via www.managementboek.nl
Prof.dr.Herman Wijffels:
“Het boek combineert een visionaire blik met praktische tools en geeft antwoord op de vraag voor welke opgave mensen in organisaties in essentie staan. Een belangrijk boek.”

‘Leiderschapsgroei’. e-logboek
Een selectie artikelen en blogs over leiderschap in Leven en Werk.

De artikelen in dit e-logbook zijn te lezen als ‘Leesreflecties voor een kort leermoment’ en bieden een ervaring, kennis, inzicht, theorie, concrete tips en handreikingen voor leiderschap en organiseren.