edith1Sinds 2009 is Leven en Werk actief bij de e-logboekontwikkeling van Leiderschap en Samenwerking in organisaties. Het constructief inzetten van de kracht van leiderschap in mensen, is voor Leven en Werk de ingang voor de ontwikkeling van individuen, teams en organisaties.
Leven en Werk bereikt dit door te werken vanuit aandacht en contact, met humor, uitdaging en oog voor het geheel.
Edith Lindhout – oprichter Leven en Werk / leiderschap-, team en organisatiecoach.

Voor leidinggevenden en teamleiders

Leven en Werk biedt coaching, advies en training voor het effectief aansturen, begeleiden en faciliteren van mensen, teams en organisatie. Het effect van eigen handelen leren kennen in samenwerking, biedt inzicht en handvatten voor leiderschapsontwikkeling. lees meer >

Voor teams

Leven en Werk biedt teamcoachings en -training bij leervragen over de onderlinge samenwerking, besluitvorming en communicatie. Dit met het oog op het creëren en behouden van een constructieve onderlinge dynamiek. Tools hiervoor zijn het vergroten van het gezamenlijke teambewustzijn, het verbeteren van de individuele teamvaardigheden en het bieden van openingen bij onbewuste blokkades die de onderlinge uitwisseling belemmeren.
Speciale aandacht is er voor de rol van leiderschap bij zelfsturende teams en organisaties.

Voor directeuren en managers

Leven en Werk biedt directeuren en managers, advies en coaching op het snijvlak van leiderschap- en organisatieontwikkeling. (MT)sessies en begeleiding van organisatiebijeenkomsten zijn onderdeel van verandertrajecten. lees meer >

Voor professionals en medewerkers

Voor individuele vragen over persoonlijke en professionele ontwikkeling biedt Leven en Werk individuele coachingsessies. Inzicht in de thematiek achter de vragen en deze vanuit eigen kracht, verantwoordelijkheid en inspiratie oppakken is het doel. lees meer >

Boeken en artikelen van Leven en Werk

organiseren_met_toekomst‘Organiseren met toekomst – Van agile tot zelfsturing’
Met collega’s van het platform Duurzaam Nieuw Organiseren, schreef ik dit boek met handvatten voor leidinggevenden en medewerkers, voor de overgang naar een nieuwe manier van werken: van hiërarchie naar gelijkwaardigheid en eigenaarschap. Ik belicht deze overgang vanuit systemisch perspectief, dienend leiderschap en zelfsturing. Te bestellen via www.managementboek.nl
Prof.dr.Herman Wijffels:
“Het boek combineert een visionaire blik met praktische tools en geeft antwoord op de vraag voor welke opgave mensen in organisaties in essentie staan. Een belangrijk boek.”

‘Leiderschapsgroei – Leesreflecties voor een kort leermoment’. e-logboek
Een selectie artikelen en blogs uit 7 jaar Leven en Werk.

De artikelen zijn te lezen als ‘Leesreflecties voor een kort leermoment’ en bieden een ervaring, kennis, inzicht, theorie, concrete tips en handreikingen voor de huidige transformatie van leiderschap en organiseren. 

Open agenda 2016/2017

Supervisiegroep Leiderschap en Samenwerken. Vier keer per jaar: oktober, januari, april, juli. Voor het inbrengen van individuele vragen in een groep, over eigen functioneren en samenwerken in de organisatie. Utrecht, Oorsprongpark. Informatie en aanmelden, individueel of als groep: levenenwerk@edithlindhout.nl

Trainingsochtend Gesprekstechnieken op de werkvloer. Donderdag 9 maart 2017, 10.30 – 13.30 uur. Utrecht, Oorsprongpark 7. Info en aanmelden: levenenwerk@edithlindhout.nl4014d471-47c3-495d-9155-5d836a1521d7

 

 

 

 

 

Programma: Begeleide intervisie met collega’s uit de kunst en cultuur, en coaching en training op je persoonlijke communicatie en gesprekstechnieken. Uitgebreid de tijd voor het inbrengen van eigen leervragen en casuïstiek.
Doel van de dag: Je beter leren positioneren in de samenwerking door gebruik van effectieve communicatie- en gesprekstechnieken.
Werkwijze: Uitwisselen van ervaringen, theorie als uitgangspunt, oefenen van vaardigheden, intervisie op eigen casuïstiek.
Resultaat: Je hebt de basiskennis van communiceren opgedaan/opgefrist, je bent in staat deze in te zetten en je weet welke vaardigheden je op welke manier verder kunt ontwikkelen.
Globaal programma 10.30 – 13.30 uur:
– kennismaken, uitwisselen leervragen en wensen.
– theorie en leerkader rondom communicatie.
– vaardigheden benoemen, bespreken en uitproberen.
– eigen casuïstiek inbrengen: intervisie, oefenen, advies en feedback.
– afronden en transfer.

Trainingsochtend Leiderschap en Samenwerken. Maandag 3 april 2017, 09.30 – 13.00 uur. Utrecht, Oorsprongpark 7. Info en aanmelden: levenenwerk@edithlindhout.nl
zwerm%20vogels

 

 

 

 

 

Programma: Begeleide intervisie, coaching en training op je persoonlijk leiderschap, leiderschapsvaardigheden en positionering in de organisatiedynamiek. Uitgebreid de tijd voor het inbrengen van je eigen leervragen en casuïstiek.
Doel van de dag: leiderschap effectiever leren inzetten in de samenwerking door het opdoen van kennis en vaardigheden, vergroten van je bewustzijn en zelfkennis en het effectief leren inzetten van je rol (plek, houding en gedrag).
Werkwijze: Uitwisselen van ervaringen, theorie als uitgangspunt, reflectieoefeningen, oefenen van vaardigheden en eigen situaties, intervisie op eigen casuïstiek.
Resultaat: Je hebt het leerveld van leiderschap in korte tijd verkend, tips en handvatten opgedaan voor eigen gebruik en verdere persoonlijke leerstappen helder.
Globaal programma 09.30 – 13.00 uur:
– kennismaken, uitwisselen en leervragen formuleren.
– theorie en leerkader rondom leiderschap en samenwerken.
– persoonlijk leiderschap: theorie en een eerste persoonlijke verkenning.
– leiderschapsvaardigheden: theorie en toepassen op eigen situaties/ plek in de organisatie.
– eigen casuïstiek inbrengen: intervisie en oefenen, advies en feedback.
– Afronden en transfer.

Driedaagse Training Leidinggeven is een vak. Leiderschapsvaardigheden, Persoonlijk leiderschap, Organisatiedynamiek. September, oktober, november 2017 (data volgen).