edith1Sinds 2009 werk ik met mijn bedrijf Leven en Werk voor mensen in samenwerking. Dit doe ik met het oog op het gezamenlijk en geïnspireerd behalen van resultaat en door het creëren van ruimte voor ontwikkeling. Leven en Werk geeft workshops, training, coaching en advies bij persoonlijk leiderschap en constructief managen en organiseren. Voor leiders/ managers, medewerkers/ professionals en teams, zowel individueel als in groepsverband. Edith Lindhout, owner/ coach, trainer, adviseur.

Voor leidinggevenden, managers en teamleiders

Leven en Werk biedt coaching, advies en training voor het effectief aansturen, begeleiden en faciliteren van mensen, teams en organisatie. Het effect van eigen handelen leren kennen in samenwerking en organiseren, biedt inzicht en handvatten voor leiderschapsontwikkeling. lees meer >

Voor teams

Leven en Werk biedt teamcoachings en -training bij vragen over de onderlinge samenwerking, besluitvorming en communicatie. Dit met het oog op het creëren en behouden van een constructieve onderlinge dynamiek. Tools hiervoor zijn het vergroten van het gezamenlijke teambewustzijn, het verbeteren van de individuele teamvaardigheden en het bieden van openingen bij blokkades die de onderlinge informatie-uitwisseling belemmeren.
Speciale aandacht is er voor de rol van leiderschap bij zelfsturing in teams en organisaties.

Voor directeuren en managementteams

Leven en Werk biedt directeuren en managers, advies en coaching op het snijvlak van leiderschap- en organisatieontwikkeling. (MT)sessies en begeleiding van organisatiebijeenkomsten zijn onderdeel van verandertrajecten. lees meer >

Voor professionals en medewerkers

Voor de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en effectieve positionering in de samenwerking, biedt Leven en Werk coaching, training en intervisie. Inzicht in de persoonlijke thematiek achter het functioneren in de organisatie en deze vandaaruit verbeteren is het doel. lees meer >

Boeken en artikelen van Leven en Werk

organiseren_met_toekomst‘Organiseren met toekomst – Van agile tot zelfsturing’
Met collega’s van het platform Duurzaam Nieuw Organiseren, schreef ik dit boek met handvatten voor leidinggevenden en medewerkers, voor de overgang naar een nieuwe manier van werken: van hiërarchie naar gelijkwaardigheid en eigenaarschap. Ik belicht deze overgang vanuit systemisch perspectief, dienend leiderschap en zelfsturing. Te bestellen via www.managementboek.nl
Prof.dr.Herman Wijffels:
“Het boek combineert een visionaire blik met praktische tools en geeft antwoord op de vraag voor welke opgave mensen in organisaties in essentie staan. Een belangrijk boek.”

‘Leiderschapsgroei – Leesreflecties voor een kort leermoment’. e-logboek
Een selectie artikelen en blogs uit 7 jaar Leven en Werk.

De artikelen zijn te lezen als ‘Leesreflecties voor een kort leermoment’ en bieden een ervaring, kennis, inzicht, theorie, concrete tips en handreikingen voor de huidige transformatie van leiderschap en organiseren.

Voor de artikelen en publicaties, kijk op: http://edithlindhout.nl/artikelen-en-publicaties/