Visie

Kracht van leiderschap

Door te werken aan de kracht van leiderschap, is er ongelofelijk veel mogelijk.

De kracht van leiderschap opent de potentie van mensen en organisaties, en benut de invloed om eigen wegen te creëren en doelgericht bezig te zijn. Tegelijkertijd betekent het voor Leven en Werk ook je plek kennen in het grotere geheel. De taak en verantwoordelijkheid nemen om te doen wat het leiderschap op die plek van je vraagt. Leiderschap nemen vanuit je eigen plek is voor iedereen een persoonlijk zoektocht en het vraagt lef om te kijken en te handelen naar wat het vraagt en oproept.

Constructief

Leiderschap bevindt zich precies op het snijvlak tussen het persoonlijke verhaal en dat van de organisatie in het grotere geheel. Leiderschap nemen vanuit die plek is goed voor jezelf, de ander en de organisatie; dat is dienend leiderschap.

Bewustzijn creëert constructief leiderschap. Het innemen van de dienende plek in het grotere geheel vraagt van zowel leiders als medewerkers bewustzijn en persoonlijk leiderschap. Het eigen doel en dat van anderen verbinden met het doel van de organisatie, is de taak van de leider want alleen dan weten mensen hun plek te vinden en zijn medewerkers in staat met inspiratie samen te werken aan de organisatiemissie.

Kundig en zelfkennis

Leiders die kundig en vaardig zijn en leiding weten te geven aan zichzelf zijn in staat om verantwoord en geïnspireerd leiding te geven aan anderen en de organisatie.

Het bewust zijn vergroten van leiderschap, de invloed en de uitwerking ervan, en deze kundig en constructief helpen leren inzetten zodat leidinggevenden en medewerkers succesvol kunnen zijn voor zichzelf, anderen en de organisatie. Het leggen van de verbinding tussen externe en interne gerichtheid, zakelijkheid en bezieling, efficiëntie en inspiratie is daarin leidraad.