Visie

Kracht van leiderschap

Door te werken aan de kracht van leiderschap, is er ongelofelijk veel mogelijk.

De kracht van leiderschap opent de potentie van mensen en organisaties, en benut de invloed om eigen wegen te creëren en doelgericht bezig te zijn. Tegelijkertijd betekent het voor Leven en Werk ook je plek kennen in het grotere geheel. De taak en verantwoordelijkheid nemen om te doen wat het leiderschap op die plek van je vraagt. Leiderschap nemen vanuit je eigen plek is voor iedereen een persoonlijk zoektocht en het vraagt lef om te kijken en te handelen naar wat het vraagt en oproept.

Constructief

‘Leiderschap bevindt zich precies op het snijvlak tussen het eigen persoonlijke verhaal en dat van de organisatie in het grotere geheel. Leiderschap nemen vanuit die plek is goed voor jezelf, de ander en de organisatie; dat is dienend leiderschap’.

Bewustzijn creëert constructief leiderschap. Het innemen van de dienende plek in het grotere geheel vraagt van zowel leiders als medewerkers bewustzijn en persoonlijk leiderschap. Het eigen doel en dat van anderen verbinden met het doel van de organisatie, is de taak van de leider want alleen dan weten mensen hun plek te vinden en zijn medewerkers in staat met inspiratie samen te werken aan de organisatiemissie.

Kundig en persoonlijk

Alleen leiders die kundig en vaardig zijn en leiding weten te geven aan zichzelf zijn in staat om verantwoord en geïnspireerd leiding te geven aan anderen en de organisatie.

Hoe meer invloed hoe groter het effect van leiderschapsvaardigheden en persoonlijk leiderschap op anderen en de organisatie is. Persoonlijk leiderschap betekent voor Leven en Werk dat leiders in staat zijn zich tegelijkertijd te richten op zichzelf en op de omgeving.

Zelfsturing

Constructief samenwerken en communiceren vraagt om gelijkwaardigheid in de hiërarchie, verbinding door dialoog en insluiten en een continue beweging tussen leiderschap en volgerschap. Individuele verantwoordelijkheid en zelfsturing zijn belangrijke schakels in de huidige manier van leiden en organiseren. Dienend leiderschap is de sleutel voor realisatie hiervan.

Missie

Ik ervaar het als mijn missie om mensen in organisaties bewust te maken van hun leiderschap, invloed en uitwerking en om deze kundig en constructief in te leren zetten. Zo kunnen leidinggevenden en medewerkers succesvol zijn voor zichzelf, anderen en de organisatie. Het leggen van de verbinding tussen externe en interne gerichtheid, zakelijkheid en bezieling, efficiëntie en inspiratie, is daarin een belangrijke oriëntatie voor mij.