Inspiratie

 Inspiratie krijg je niet, daar geef je ruimte aan.20170101_141550

 

Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal.

Albert Einstein

 

Ready for take off

 

 

Op het moment dat de theaters sluiten, verarmt de wereld. Als concertzalen dichtgaan is dat slecht voor de menselijke vitaliteit.

Half Nederland kent de dichtregel van Lucebert: ‘Alles van waarde is weerloos’. De culturele waarde is enorm, de commerciële waarde nihil. Musea, poppodia en theaters moesten hun deuren eerder sluiten dan Ikea en Action, economisch gezien de juiste keuze. Maar de verborgen kosten zijn enorm volgens Mark Mieras, hersenwetenschapsjournalist: ‘Hoeveel burn-outs zijn er de komende tijd te verwachten?’. Het is neurologisch aanwijsbaar: we zijn dooraderd van cultuur. We houden van jongs af aan ons hoofd boven water dankzij de fascinatie voor wat we mooi vinden, voor muziek of toneel of wat dan ook waar we onze volledige aandacht op kunnen richten. De grootste schade aan een theaterloos jaar zit voorbij de onverkochte tickets, onzichtbaar opgesloten in duizenden hoofden.

Kunst dient om inzicht en troost te geven, het idee dat je grip hebt op het leven. Kunst geeft een geluksgevoel en maakt ons tot mens (Barend van Heusden hoogleraar cultuur en cognitie RUG). Laat kunstenaars bijzondere, betekenisvolle dingen maken, daar zijn ze goed in. Culturele instellingen bestaan om vakmensen een plek te geven zodat die hun werk kunnen doen en een bijdrage kunnen leveren aan de cultuur. (Arjo Klamer hoogleraar economie van kunst  en cultuur Erasmus Universiteit). Vier beleidsvlakken waar geld en immateriële zaken vaak samenkomen zijn: gezondheidszorg, onderwijs, milieu en het moeilijkste in dat rijtje, kunst en cultuur. De externe effecten daarvan zijn niet uit te rekenen waardoor het CPB de neiging heeft om die te negeren. Dat is de vloek van het kapitaal: je kunt de echte waarde van cultuur niet in het BNP product proppen (Marcel Canoy hoogleraar VU gezondheidseconomie).

 

 

 

 

 

 

Niki de Saint Phalle.

 

The future depends on what we do now.

Mahatma Ghandi

 

Vrede

Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen,
en herhaal ze honderdmalen:
alle malen zal ik wenen.

Uit slaapwandelen (1957) van Leo Vroman.

 

Zelfkennis van leiders, leidt tot vrede.

Alleen via de ontwikkeling van ‘innerlijkheid’, creëer je in de buitenwereld vrede want het individu en de groep zijn nauw met elkaar verbonden. Uit: Vrede kun je leren van David van Reybrouck en Thomas D’Ansembourg.

‘Leiders met een rijk innerlijk leven kunnen de valkuilen van hun ego vermijden, ten dienste van het algemeen belang’. Dominique Steiler, directeur van Ecole de management in Grenoble, onderschrijft de gedachte dat managers zich, vooral in de hogere kaders, niet meer kunnen laten leiden door hun emoties en hun ego, en het getuigt van goed beleid om hen te stimuleren tot zelfkennis.

Hoe kun je vrede leren? ‘Vergroot je zelfkennis, verbeter je uitdrukkingsvaardigheden rondom gevoelens en behoeften, ontwikkel je empatisch vermogen en focus op je levenslust voor het gevoel van verbinding’. ‘De voordelen van het leren van innerlijke vrede nog steeds beschouwen als soft of als iets wat uitsluitend tot de privésfeer behoort, lijkt ons het teken van een gevaarlijk gebrek aan inzicht, visie, openheid van geest en verantwoordelijkheidsgevoel’.

 

I would like for people to realize that yoga is not about touching your toes.

Gary Kraftsow.

Aquarel van Aline Thomassen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie vanuit een punt naar de dingen kijkt, beseft niet dat dingen ook een achterkant hebben.

Uit: ‘De snor van Dali’ van Gerrit Komrij.

Dali doet alles om te bewijzen dat er meer dan 1 wereld bestaat en dat we de gewone dingen om ons heen niet voor lief moeten nemen. Als surrealist kijkt Dali verder dan het realisme, hij kijkt naar wat er in ons binnenste gebeurt.

Dali haalt als surrealistisch kunstenaar, dat binnenste naar buiten en maakt geheimen zichtbaar. ‘Als je het goed bekijkt, zijn ook de gewone meneren gekke meneren. Ze moffelen alleen hun dromen weg en vormen de stilte voor de storm. De rust van een vulkaan. De vrede vlak voor een ramp’ aldus Dali.

 

5 oorzaken waardoor managers van het pad raken en dus moeten werken aan zelfinzicht.

Uit onderzoek van Ronald Visser:

  1. Macht – maakt mensen doorgaans egocentrisch en onverschillig voor anderen.
  2. Zelfoverschatting en beperkt zelfinzicht – blokkeren leerprocessen van de manager.
  3. Ontbrekende bekwaamheden – worden niet aangepakt doordat managers blijven vasthouden aan oude succesformules.
  4. Overdadig inzetten van, op zichzelf waardevol gedrag.
  5. Persoonseigenschappen die aanzetten tot uitbuitend en instrumenteel sociaal (manipulatief) gedrag:  destructief narcisme, witte boorden psychopathie en machiavellisme.

‘Soms blijft het bij disfunctioneren, maar soms blijkt de manager een destructieve impact te hebben op zijn directe omgeving of zelfs de gehele organisatie. Werk continu aan het vergroten van het zelfinzicht van managers. Juist naarmate deze in de hiërarchie stijgen’, aldus Visser.

 

NU

Laat los wat was,
Accepteer wat is,
Omarm wat komen gaat.

 

Leiderschapontwikkeling van koning Arthur

Als jonge prins dacht Arthur dat het regeren over zijn koninkrijk het plezierigste deel van het koningschap zou worden. Toen de wijze Merlijn dat hoorde, besloot hij Arthur een stevig lesje te leren. Hij veranderde de jongen in  verschillende mensen, dieren en objecten uit zijn koninkrijk, zoals een boer, een vis, een boom, water en een steen, zodat prins Arthur kon begrijpen hoe het eigenlijk was om die verschillende wezens en dingen te zijn. Door dit te ervaren kreeg Arthur het hoognodige vermogen om in andermans schoenen te staan. Hij begon te begrijpen dat het niet de belangrijkste taak van een koning is om te regeren, maar om te dienen.

Lees ook het artikel > Surfen op de golven van de organisatie, dienend leiderschap bij organisatieontwikkeling.

 

Een stapje opzij, een stapje van niks is genoeg en heel de wereld oogt anders. Een mens moet in het leven zijn eigen coulissen verplaatsen’.

Uit de roman Vaslav van Arthur Japin over de balletdanser Vaslav Nijinski

 

 

 

 

 

 

 

Niki de Saint Phalle

 

Solliciteren

Nog nooit zo tergend langzaam opgegeten als tijdens dit gesprek door een driedelig gedaste bidsprinkhaan.
Woorden stuiten op tafel, knikkers vallen op een glasplaat.
Hij neemt slokken van mijn levensloop en boert onaangedaan.
Hij rolt in mij.
Hij steekt mij aan en rookt mij op.
Dan mag ik gaan.
Later belt men mijn stoffelijk overschot.
Ik heb de baan.

Ingmar Heytze

 

Een bedrijfscultuur verliest zijn energie zonder verwondering, empathie, verbeeldingskracht en inlevingsvermogen.

Uit: ‘Niet voor de winst’ van de Amerikaanse filosoof Martha Nussbaum.

Een goed ontwikkelde verbeeldingskracht is niet alleen essentieel voor een tolerante samenleving, maar ook voor een gezonde zakencultuur, want innovatie vereist flexibele, open en creatieve geesten. Kunst, spel en literatuur helpen deze te ontwikkelen.

Als op scholen en universiteiten overal ter wereld geen goede grondslag wordt gelegd voor internationale samenwerking, zullen onze menselijke interacties plaatsvinden binnen de schrale normen van de markt, waar mensenlevens in de eerste plaats worden gezien om winst mee te behalen.

 

Intensieve Menshouderij. Hoe kwaliteit oplost in rationaliteit.

Boek  van Jaap Peters en Judith Pouw.

 

Wat de klassiekers ons leren over de waan van de dag …

Theatergroep Aluin brengt verhalen die de waan van de dag doen overwaaien.

Tegen iedereen die denkt: ‘waar moet dat heen met de wereld?’ zegt theatergroep Aluin: “geen zorgen, over een paar honderd jaar lachen we erom. Want dat bewijzen de verhalen die de oude Grieken, Shakespeare en de Bijbel ons al brachten”. Aluin biedt een kijkje in de menselijke ziel met theaterteksten over macht, leidinggeven, verandering of conflicten.

 

Macht is het vermogen verandering tot stand te brengen.

Uit:  De 7 bronnen van macht: een alternatief voor autoriteit’ van Claude M.Steiner.

Hoe mensen macht inzetten hangt samen met hoe mensen op hun machtspositie terecht zijn gekomen. Het gevecht naar de top en het positioneren van jezelf op de ladder van succes is de meest voorkomende manier. Sommigen boven, sommigen onder, elkaar onder de voet lopend naar de top. Een manier die ons met de paplepel is ingegoten.

Macht verwerven en behouden via deze weg, zet hele groepen mensen weg als machteloos. Machteloos is dan ook het spiegelbeeld van autoritair. In dit beeld zijn de machtelozen in symbiose met de bovensten op de ladder, geven zij vrijwillig de macht over aan een persoon. Overigens zijn er naast de machtelozen ook nog de resisters, mensen die niet meedoen aan deze dynamiek.

Het grootste antigif tegen autoritaire macht is de ontwikkeling van individuele macht. De 7 bronnen die bijdragen aan iemands vermogen om invloed te hebben zijn: de ontwikkeling van kennis, communicatie, liefde, passie, transcendentie, gegrond zijn, (zelf)beheersing. Hij koppelt deze in de uitwerking aan de theorie van de chakra’s.

 

4 soorten leidinggevenden getypeerd door dirigent

Uit: Music paradigm: 4 types van dirigent Roger Nierenberg

  1. De dirigent met de wazige slagtechniek: gelijk inzetten kun je wel vergeten.
  2. De neus in de partituur: nul fout maar ook geen inspiratie.
  3. De bemoeial die voortdurend probeert te sturen: weg eigen initiatief.
  4. De artiest: groot gebarend vooral werkend aan zijn eigen ego.

Te gebruiken als spiegel en om de eigen routine te doorbreken.

 

Iedere levensloop heeft een achteruitkijkspiegel.

Uitspraak van schrijfster Herta Muller.

Om in het hier en nu iets te veranderen, heb je achterom te kijken, naar dat wat al voorbij is, onzichtbaar is en nog zoveel invloed heeft op nu en wat komen gaat. Iedere levensloop heeft een achteruitkijkspiegel en daarmee kijk je ook in je eigen leven, dat mede bepaald wordt door de biografie van je ouders

 

Het leven dient vooruit geleefd te worden, en achterwaarts begrepen.

Uitspraak van Wibe Veenstra Phoenix Opleidingen