Aanbod

Leiderschap is een te ontwikkelen taak, voor iedereen in de organisatie en natuurlijk voor leiders met als doel de samenwerking en de prestaties te optimaliseren.

Leven en Werk biedt training, coaching en advies voor:

 • Leidinggevenden, teamleiders, managers en directeuren.
 • Teams
 • Medewerkers, professionals, teamleden.
 • Managementteams en organisatietrajecten.

Open agenda

Maandag 1 april – Berenkuil Utrecht
Leiderschap in de culturele organisatie
Insipiratie- en coachingsdag
In 1 dag maak je op interactieve wijze kennis met verschillende leiderschap theorieën, krijg je inzicht in de dynamiek tussen leiden en volgen in je culturele organisatie en doe je al enige kennis op van je persoonlijk leiderschap. Aan bod komen o.a. de kenmerken van je functie en positie als productieleider, leiderschapsgesprekken die leiden tot effectieve samenwerking met collega’s, medewerkers en leidinggevenden, en je eigen manier van leiderschap nemen.
We werken met theorie, eigen situaties en voorbeelden, uitwisseling van ervaringen en oefeningen. De hele dag is er ruimte voor je vragen en ga je aan het einde van de dag naar huis met nieuwe inzichten in werk ,de organisatie en jezelf. Deelnamekosten: 160,00 euro excl. 21 %btw, incl. koffie/thee en lunch. Voor meer informatie en aanmelden voor 18 maart: levenenwerk@edithlindhout.nl en lenneke@bureaubarel.nl

Als je na deze dag behoefte hebt aan meer verdieping, dan is er de 3-daagse training Leiderschap en samenwerken in oktober, die al 2 keer eerder succesvol is georganiseerd. 

Maandag 3 juni – Berenkuil Utrecht
Gesprekstechnieken op de Werkvloer.
1-daagse training.
Als productie- of teamleider voer je vele gesprekken om je doel te bereiken. Hoe je deze ‘zakelijke’ gesprekken plezieriger en effectiever kunt inzetten en voeren, leer je in deze eendaagse training GT op de werkvloer. Aanbod komen de communicatie- en gesprekstechnieken die de basis vormen voor allerlei verschillende soorten gesprekken.
In de ochtend de je kennis op  en oefen je gespreksvaardigheden.In de middag oefen je met verschillende soorten gesprekken aan de hand van eigen vragen en situaties. Deelnamekosten: € 160,00 excl 21 % btw, incl.koffie/thee en lunch. Meer informatie en aanmelden tot 20 mei: levenenwerk@edithlindhout.nl en lenneke@bureaubarel.nl

Maandag 7 en 28 oktober en maandag 18 november – Berenkuil Utrecht
Leiderschap en samenwerken
3-daagse training
In deze training werk je aan je eigen manier van leiderschap nemen, doe je de kennis en vaardigheden op die je nodig hebt om leiding te geven en leer je wat je te doen hebt om stevig te staan in je team en de organisatie. Aan bod komen je persoonlijk leiderschap, het leidinggeven aan individuen/teams en je positionering in de organisatiedynamiek. Je eigen leervraag staat centraal in de training en loopt als een rode draad met je mee door de drie dagen. Zo bepaal je als deelnemer zelf aan welk onderwerp je gedurende de drie dagen meer of minder tijd en aandacht besteedt. Na elke dag krijg je een praktijkopdracht mee die in de volgende trainingsdag nabesproken wordt. Na afloop van de derde dag zijn er intervisie en buddybijeenkomsten gepland. Deelnamekosten: € 460,- excl. 21% btw incl. koffie/thee en lunch. Meer informatie en aanmelden tot 20 mei: levenenwerk@edithllinhout.nl en lenneke@bureaubarel.nl

Op maat

Leven en Werk biedt:

 • Individuele coaching
 • Intervisiebegeleiding
 • Supervisie op leiderschap en samenwerken
 • Teamcoaching
 • Leiderschap- en teamtraining en workshops
 • Organisatietrajecten en mt-sessies.

Leesreflecties voor een kort leermoment kun je gratis lezen op http://edithlindhout@blogspot.nl, of ontvangen via de nieuwsbrief waar je je hier voor kunt aanmelden.

Vraag een telefonische kennismaking en oriëntatie aan via levenenwerk@edithlindhout.nl of 06-83244350.
Lees hieronder alvast meer over de aanpak

Aanpak

Gelijkwaardigheid in de hiërarchie is een uitdaging voor leidinggevenden en medewerkers, om onderling optimale samenwerking te creëren, constructief en persoonlijk leiderschap neer te zetten en vrijheid in samenwerken en organiseren te ervaren.

Voor leiders

Leven en Werk ontwikkelt bewust en vaardig leiderschap met een constructief effect op de gezondheid van de leider en de samenwerking in teams en de organisatie,  door te werken op vier niveaus:

Leiderschap- en managementvaardigheden: kennis en kunde om effectief mensen, teams en organisaties te begeleiden, aansturen en faciliteren. Ook bij zelfsturing.

Persoonlijk leiderschap: inzicht in de werking van de eigen persoonlijkheid op het leiderschapsgedrag en het effect daarvan op medewerkers en de organisatieontwikkeling.

Positioneren in de organisatiedynamiek: het leren kennen en zien van de dynamiek in de organisatie en de eigen effectieve plek en handelen daarin vinden.

Bewustzijn in handelen: weten waarom je doet wat je doet, zelf en met elkaar, biedt perspectief voor samenwerken, organiseren en veranderen. Jezelf kunnen zien als onderdeel in een groter geheel van een team of de organisatie creëert verbinding en geïnspireerde effectiviteit.

Modules de aan bod kunnen komen in trainingen, workshops, supervisie en coaching:

 • Leidinggeven is een vak: kennis en vaardigheden als basis voor handelen op elk niveau.
 • Persoonlijk leiderschap.
 • Leidinggeven in de organisatiedynamiek.
 • Leidinggeven en deelnemen aan teams.
 • Leidinggeven en samenwerken met professionals
 • Leiderschap bij de ontwikkeling van eigenaarschap en zelforganisatie
 • Omgaan met  ziekteverzuim, stress en gezondheid.
 • Effectieve communicatie.

Voor teams en groepen

Leven en Werk biedt teamcoaching en intervisie/supervisie aan teams van professionals en medewerkers en teams van managers, bij vragen over de onderlinge samenwerking, besluitvorming en communicatie. Dit met het oog op effectiviteit en het creëren en behouden van een constructieve onderlinge dynamiek. Tools hiervoor zijn de betrokkenheid bij een gezamenlijke doel, inzicht in de teamdynamiek, verbeteren van teamvaardigheden en het oplossen van blokkades  in de informatie-uitwisseling.

Speciale aandacht is er voor de rol van leiderschap in het team, bij teamleden en teamleiders; ook bij zelfsturende teams en in managementteams.

Als managementteams de kracht van gezamenlijk leiderschap bewust inzetten en organiseren, en doelgericht en verantwoord samenwerken, ontstaan er succesvolle en inspirerende organisaties.

Voor medewerkers, professionals en teamleden

Leven en Werk biedt training, coaching, intervisie en supervisie op het snijvlak van persoonlijke en professionele ontwikkeling met als doel optimaal functioneren. Ook voor particulieren.

Als mensen leiderschap nemen in hun eigen leven en werk, is er ruimte voor groei, ontwikkeling en optimaal functioneren. De kracht van persoonlijk leiderschap constructief inzetten betekent een zinvol, effectief en geïnspireerd werkend leven.

Modules die aan bod kunnen komen in training,workshop, supervisie en coaching:

 • Persoonlijk leiderschap.
 • Zelfmanagement (timemanagement, stressmanagement, persoonlijke effectiviteit).
 • Effectieve communicatie.