Aanbod

Leiderschap is voor Leven en Werk een te ontwikkelen taak, van binnen en naar buiten toe, voor iedereen in de organisatie en natuurlijk voor leiders.

Leven en Werk biedt hierbij training, coaching en advies voor:

 • Leidinggevenden/ Teamleiders/ Managers/ Directeuren.
 • Medewerkers/ professionals.
 • (Management)teams en groepen.

Op het snijvlak van de taak, het professioneel functioneren naar buiten toe, en de persoonlijke ontwikkeling, het inzicht en de zelfkennis naar binnen toe, biedt Leven en Werk:

 • Individuele coaching
 • Groepscoaching, intervisie, supervisie
 • Teamcoaching
 • Training en workshops
 • E-coaching

Leesreflecties voor een kort leermoment kun je gratis lezen op http://edithlindhout@blogspot.nl, of ontvangen via de nieuwsbrief waar je je hier voor kunt aanmelden.

Vraag een telefonische kennismaking en oriëntatie aan via levenenwerk@edithlindhout.nl of 06-83244350 voor een passend aanbod bij uw vraag en lees hieronder alvast meer over de mogelijkheden en aanpak:

 • Reflectiegesprek(ken).
 • Individueel coachtraject / losse coachgesprekken.
 • Executive coaching- en adviesgesprek
 • (Management)teamsessie of teamtraject.
 • Organisatiebijeenkomst of -traject.
 • Gespreksbegeleiding.
 • Groepscoaching, Intervisie of Supervisie.
 • Training en Workshops.

Aanpak

Gelijkwaardigheid in de hiërarchie is een uitdaging voor leidinggevenden en medewerkers, om onderling optimale samenwerking te creëren, constructief en persoonlijk leiderschap neer te zetten en vrijheid in samenwerken en organiseren te ervaren.

Voor leiders

Leven en Werk ontwikkelt krachtig leiderschap en effectieve samenwerking in mens en organisatie door te werken op vier niveaus:

Leiderschap- en managementvaardigheden: kennis en kunde om effectief mensen, teams en organisaties te begeleiden, aansturen en faciliteren. Ook bij zelfsturing.

Persoonlijk leiderschap: inzicht in de werking van de eigen persoonlijkheid op het leiderschapsgedrag en het effect daarvan op medewerkers en de organisatieontwikkeling.

Positioneren in de organisatiedynamiek: het leren kennen en zien van de dynamiek in de organisatie en de eigen effectieve plek en handelen daarin vinden.

Bewustzijn in handelen: weten waarom je doet wat je doet, zelf en met elkaar, biedt perspectief voor samenwerken, organiseren en veranderen. Jezelf kunnen zien als onderdeel in een groter geheel van een team of de organisatie creëert verbinding en geïnspireerde effectiviteit.

Werken aan leiderschapsvragen, professionele en persoonlijke, kan in verschillende vormen: een individueel coaching- en adviestraject, begeleide intervisie/supervisie, team- of groepscoaching, training, workshops. 

Trainingen en workshops in company:

 • Leidinggeven is een vak.
 • Persoonlijk leiderschap voor managers, teamleiders leidinggevenden.
 • Leidinggeven in/aan de organisatiedynamiek.
 • Leidinggeven aan teams.
 • Verbindend leiderschap.
 • Leidinggeven aan zelfsturing.
 • Leidinggeven aan professionals.
 • Preventief ziekteverzuimbegeleiding (stressmanagement, omgaan met gezondheid).
 • Effectieve communicatie.

Voor teams en groepen

Leven en Werk biedt teamcoaching en intervisie/supervisie aan teams van professionals en medewerkers en teams van managers, bij vragen over de onderlinge samenwerking, besluitvorming en communicatie. Dit met het oog op effectiviteit en het creëren en behouden van een constructieve onderlinge dynamiek. Tools hiervoor zijn het kennen van een gezamenlijke doel, inzicht in de teamdynamiek, verbeteren van teamvaardigheden en het nemen van blokkades o.a. in de informatie-uitwisseling.

Speciale aandacht is er voor de rol van leiderschap in het team, ook bij zelfsturende teams en in managementteams.

Als managementteams de kracht van gezamenlijk leiderschap bewust inzetten en organiseren, en doelgericht en verantwoord samenwerken, ontstaan er succesvolle en inspirerende organisaties.

Leven en Werk coacht en adviseert teams en hun leiders bij het realiseren van doelen door de samenwerking en het leiderschap in het team optimaal te benutten.

Voor medewerkers en professionals

Leven en Werk biedt training, coaching, intervisie en supervisie op het snijvlak van persoonlijke en professionele ontwikkeling met als doel optimaal functioneren. Ook voor particulieren.

Als mensen leiderschap nemen in hun eigen leven en werk, is er ruimte voor groei, ontwikkeling en optimaal functioneren. De kracht van persoonlijk leiderschap constructief inzetten betekent een zinvol, effectief en geïnspireerd werkend leven.

Trainingen in-company

 • Persoonlijk leiderschap.
 • Zelfmanagement (timemanagement, stressmanagement, persoonlijke effectiviteit).
 • Doelgerichte communicatie.